Dynasty tietopalvelu Haku RSS Etelä-Karjalan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ekarjala.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ekarjala.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 29.01.2024/Pykälä 11


 

Rahoituspäätös AKKE-hakemuksesta Esteettömän talviluontomatkailun kehittäminen Etelä-Karjalassa (Diaari AKKE2023_015)

 

Maakuntahallitus 29.01.2024 § 11  

147/05.01/2023  

 

 

 

Valmistelija Heli Gynther

 puh. +358 40 485 5109

 heli.gynther@ekarjala.fi

 

Selostus LAB-ammattikorkeakoulu hakee Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman rahoitusta hankkeelle Esteettömän talviluontomatkailun kehittäminen Etelä-Karjalassa.

 

 Hakemus on tullut vireille 11.12.2023.

 Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 98736 euroa

 Haettavan avustuksen määrä on 78 989 euroa.

 Hankkeen kustannusmalli on flat rate 40%

 

 Hankkeen tavoite

 Esteettömän talvimatkailun kehittämiseksi luotu hanke jakautuu seuraavanlaisiin tavoitteisiin:

 1. Tavoitteena löytää sopivimmat kohteet esteettömän luontoliikkumisen/-matkailun edistämiseksi. Jokaisesta yhteistyökunnasta valitaan vähintään yksi pilottikohde.

 2. Tavoitteena on ratkaista talven esteettömyyden kunnossapidon haasteita hankkeen aikana.

 3. Tavoitteena on lisätä osaamista esteettömyydestä alueen elinvoiman vahvistamiseksi.

 4. Tavoitteena on parantaa tiedon saavutettavuutta esteettömistä luontokohteista.

 5. Hankkeen tavoitteena on myös hyvä hankehallinnointi, tiedottaminen laajalti aiheesta.

 

 Hankkeen aikana pyritään löytämään ne kustannustehokkaat keinot, joilla talvikunnossapito ja esteettömien kohteiden ylläpito olisi mahdollisimman kustannustehokasta ja helppoa. Yhteistyöhön kutsutaan mukaan kuntia, työllisyyspalveluita ja järjestötoimijoita. Hanketta ideoitaessa on tunnistettu se, että keskeistä on löytää kustannustehokas malli niin kuntien, Etelä-Karjalan Virkistysaluesäätiön kuin yritystoimijoiden kanssa siihen, että esteetön luontomatkailu olisi ylipäätään mahdollista. Tärkeää on myös lisätä osaamista esteettömyydestä. Ympärivuotisten luontokohteiden määrä on rajallinen. Siksi hankkeessa korostuu kokeilukulttuuri erilaisista toimintatavoista yhteistyökumppaneiden kanssa ja kohteiden ennakkotiedon saatavuus.

 

 Hankkeen tuloksena syntyy uusia talviluontokohteita Etelä-Karjalaan, joiden kunnossapidosta pidetään huolta. Lisäksi on syntynyt palveluita esteettömään talviliikkumiseen esteettömästi. Esteettömyysosaaminen on vahvistunut alueen toimijoilla ja ennakkotiedon saavuttaminen on helpompaa.

 

 Hankkeen kesto

1.1.2024-30.4.2025

 

 Rahoitus

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman (AKKE) rahoitus.

 

 Kustannusarvio

 

 

Yhteensä €

Palkkakustannukset

70 525

Ostopalvelut

 

Matka- ja muut kulut

 

Flat rate 40 %

28 211

Kustannusarvio yhteensä

98 736

 

 Rahoitussuunnitelma

 

 

Osuus %

Haettava avustus

78 989

80

Omarahoitus

19 747

20

Muu rahoitus

 

 

Yhteensä

98 736

100

 

 Rahoitushaku ja hakemuskäsittely

Tammikuussa 2023 avatussa kansallisen rahoituksen haussa AKKE-rahoitusta on haettavissa hankkeille, jotka

1. edistävät maakuntaohjelman toimeenpanoa,

2. edistävät Etelä-Karjalan elinvoimaa sekä elinkeinoelämän ja

kehittämistoimijoiden toimintaedellytyksiä.

 

  Yleisten valintaperusteiden lisäksi hankkeiden tulee vastata vähintään yhteen seuraavista painopisteistä:

3. vahvistavat kuntien välistä elinkeinopoliittista yhteistyötä,

4. vahvistavat Etelä-Karjalan sopeutumista toimintaympäristön äkillisiin muutoksiin (erityisesti koronan ja Ukrainan sodan vaikutukset),

5. edistävät elinkeinojen viisasta uudistumista,

6. luovat valmiuksia suorien EU-rahoitusten hakuun,

7. edistävät kestävän metsäbiotalouden toimintaedellytyksiä, kilpailukykyä ja uudistumista,

  8. huomioivat rajamaakunnan erityispiirteet ja vaikutukset alueen kehitykselle (erityisesti matkailun toimintaedellytysten kehittäminen),

9. edistävät energiasiirtymää kohti päästötöntä energiaa.

 

  Hakemus on käsitelty rahoitustiimissä 5.12.2023 ja arvioitu arviointipalaverissa 15.1.2024.

 

 

 Valmistelijan (Heli Gynther) arvio hankkeesta

 Hankkeen arvioitiin täyttävän haun yleiset valintaperusteet ja olevan lähtökohtaisesti rahoituskelpoinen.

 

 Matkailun toimintedellytysten, luontomatkailun ja esteettömyyden kehittäminen ovat hyvin kannatettavia toimia ja edistävät maakuntaohjelman toimeenpanoa.

 

 Haettavan hankkeen ei kuitenkaan hankearvioinnissa katsottu edistävän maakunnan elinvoimaa ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä siinä määrin, että se olisi arvioitu rahoitettavien hankkeiden joukkoon. Lisäksi hankkeen kustannusarvio arvioitiin suureksi suhteessa pilotoinnissa mukana oleviin kuntiin ja kohteisiin sekä hankesuunnitelmassa esitettyihin tuloksiin.

 

  

Päätöksen perusteet Laki 756/2021 alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta

 Valtioneuvoston asetus 797/2021 alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta

 Laki 757/2021 alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta

 Valtioneuvoston asetus 867/2021 alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta

 Valtioneuvoston asetus 866/2021 Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan rahastoista rahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta

 Valtionavustuslaki 688/2001

 

Päätösehdotus Maakuntahallitus hyväksyy esityksen hankehakemuksen hylkäämisestä edellä kuvatuin perusteluin, eikä myönnä hankkeelle rahoitusta alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman (AKKE) rahoituksesta.

 

Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.