Dynasty tietopalvelu Haku RSS Etelä-Karjalan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ekarjala.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ekarjala.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 29.01.2024/Pykälä 12


 

Päätös Pathways 2 Resilience -avustuksen hakemisesta Etelä-Karjalan kuntien ilmastonmuutokseen sopeutumisen edistämiseksi

 

Maakuntahallitus 29.01.2024 § 12  

12/07.03.03/2024  

 

 

 

Valmistelija Mari Matikainen

 puh. +358 40 661 0743

 mari.matikainen@ekarjala.fi   

 

Laissa alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta todetaan alueiden kehittämisen olevan yksi maakuntaliittojen tehtävistä ja sen tavoitteena on edistää alueiden kestävää kehitystä, kasvua ja kilpailukykyä muun muassa parantamalla elinympäristön laatua sekä hillitsemällä ilmastonmuutosta sekä parantamalla siihen sopeutumista (2021/756 §2). Tällä hetkellä Etelä-Karjalan liitossa on käynnissä ympäristöministeriön rahoittama Kuntien ilmastosuunnittelu -projekti, jossa laaditaan Etelä-Karjalan kuudelle pienelle kunnalle ilmastosuunnitelmat sekä luodaan perustaa kuntien ilmastotyön jatkumolle. Avustuspäätöksen mukaisesti suunnitelmiin tulee sisällyttää ilmastonmuutokseen sopeutumiseen tähtääviä tavoitteita ja toimia.

 

EIT Climate KIC:n koordinoima, Euroopan unionin Horizon Europe -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta avustusta saanut Pathways 2 Resilience -hanke (P2R) tukee Euroopan Unionin alueita ilmastonmuutokseen sopeutumisen ratkaisujen kehittämisessä. P2R on avannut avustushaun, josta on haettavissa tukea alueiden ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Avustusta on mahdollista saada enintään 210 000 euroa/ alue ja avustus ei edellytä omarahoitusta. Taloudellisen tuen lisäksi hanke tarjoaa tukipalveluita sekä sopeutumisvalmiuksien kehittämistoimia.

 

Rahoituksen avulla voidaan samalla toteuttaa kansalliseen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmaan 2030 (KISS) kirjattuja toimenpiteitä. Myönteisen avustuspäätöksen saaneelle alueelle tullaan laatimaan P2R-toimintamallin mukaisesti:

                                          lähtötilannekatsaus

                                          ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategia

                                          ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimintasuunnitelma, joka   sisältää seuranta-, arviointi- ja oppimisulottuvuuden

                                          ilmastonmuutokseen sopeutumisen investointisuunnitelma.

 

Ensimmäinen hakukierros päättyy 22.2.2024. Päätökset myönnettävästä avustuksesta tulevat toukokuussa 2024 ja tämän jälkeen avustus tulee käyttää 18 kuukauden aikana, päättyen joulukuussa 2025. Ilmastonmuutokseen sopeutumista edistävä työ tukee sekä sisällöltään että aikataulultaan käynnissä olevaa kuntien ilmastosuunnitteluprojektia, jonka on määrä valmistua kesäkuussa 2025.

 

Haku on suunniteltu toteutettavaksi maakunnallisena yhteistyönä siten, että Pohjois-Karjalan maakuntaliitto hakee avustusta Etelä-Karjalan liiton toimiessa hankepartnerina. Yhteinen hakemus on kannattava, sillä alueilla ei ole vielä päästy sopeutumissuunnittelussa käyntiin, vaikka tunnistettuja ilmastoriskejä toki on. Molempien alueiden haavoittuvuutta lisää olennaisesti sijainti Euroopan unionin itärajalla ja Venäjän hyökkäyssodan negatiiviset vaikutukset paikallistalouteen. Avustuksen hakuun on saatu kannustetta ja tukea ELY-keskusten valtakunnalliselta ilmastoyksiköltä.

Rahoitus on suunniteltu käytettävän ostopalveluihin ja projektin toteuttamisesta koituvien henkilöstömenojen kattamiseen. Sopeutumistyö tullaan kytkemään tiiviisti osaksi kuntien ilmastosuunnitelmatyötä, jolloin se palvelee parhaiten kuntia. Työtä tehdään konsulttivetoisesti yhdessä kuntien kanssa. Ilmastonmuutokseen sopeutumistyö tullaan jalkauttamaan maakunnallisen ilmastotyöverkoston kautta kaikkiin Etelä-Karjalan kuntiin.

 

 Alustava budjetti

 

 - Etelä-Karjalan liitto 100 000e

 - Pohjois-Karjalan liitto 110 000e

 

 

Päätösehdotus Etelä-Karjalan liitto hakee yhdessä Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kanssa Pathways 2 Resilience -hankkeelta avustusta ilmastonmuutoksen sopeutumiseen edistävään työhön 210 000 euroa. Avustus jaetaan Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kanssa. Hankkeen toteutusaika on 1.6.2024-31.12.2025.

 

Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.