Dynasty tietopalvelu Haku RSS Etelä-Karjalan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ekarjala.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ekarjala.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 22.05.2023/Pykälä 79


2 E-K Rahoituspäätöksen ehdot 2.11.2021

 

Rahoituspäätös AKKE-hakemuksesta Elävä Imatrankoski (Diaari AKKE2023_004)

 

Maakuntahallitus 22.05.2023 § 79  

53/05.01/2023  

 

 

Valmistelija Heli Gynther

 puh. +358 40 4855 109

 heli.gynther@ekarjala.fi

 

Selostus Imatran kaupunki hakee Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman rahoitusta hankkeelle Elävä Imatrankoski.

 

 Hakemus on tullut vireille 31.3.2023.

 

 Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 125 000 euroa. Haettavan avustuksen määrä on 100 000 euroa. Hanke on flat rate 7% -kustannusmallin mukainen.

 

 Hankkeen tavoite  
Elävä Imatrankoski -hankkeessa Imatran keskusta-alueelle luodaan uusi kestävän kehittämisen suunnitelma/tiekartta, jonka kautta elinvoimaa lähdetään palauttamaan askel askeleelta. Toimintaympäristön äkilliset muutokset ovat näivettäneet Imatran kosken elinvoimaa.

 

 Elinvoiman kehittämistä ryhdytään työstämään uusista näkökulmista tulevaisuuden skenaariot, digivoima, hiilineutraalius ja kestävät toimintatavat huomioiden. Tiekartan perusteella etenevän kehittämisen tueksi tehdään aktivointitoimia, joiden kautta sitoutetaan eri toimijat kehittämistoimiin.

 

 Keskustassa ja sen lähialueella toistensa lähellä on paljon potentiaalia Suomen ensimmäisestä matkailukohteesta, kansallismaisema Imatrankoskesta innovatiivisiin yrittäjiin ja kesäteatteriin. Keskustan ainutlaatuiset puitteet Vuoksen ja Mellonlahden luonnonympäristössä tarjoavat kiinnostavat matkailu- ja virkistysmahdollisuudet.

 

 Eri resursseja ja toimintoja uusin tavoin törmäyttämällä, kokeilemalla, päivittämällä ja uusintamalla Imatran keskustan ja sen lähialueen toimintoja on mahdollista uusintaa viisaasti nykypäivän ja tulevaisuuden tarpeisiin ja vaatimuksiin.

 

 Kehittämisessä huomioidaan myös “kehityskäytävä” Mansikkalasta Imatrankoskelle, käytännössä rautatieasemalta tulevan Erä- ja luontokulttuurimuseon kautta Vuoksenvartta pitkin. Hankkeessa Vuoksen ja Saimaan matkailullinen hyödyntäminen ja ympäristöjen ekologinen ja energiatehokas kehittäminen yhdistettynä Erä- ja luontokulttuurimuseon sekä Saimaa Geoparkin mahdollisuuksiin tarjoaa erinomaisen pohjan elinvoiman ja kansainvälisyyden kasvattamiselle.

 

 Hankkeen konkreettisina toimenpiteinä on Imatrankosken keskustan ja sen lähialueiden kestävän kehittämisen tiekartan tuottaminen. Tiekartan perusteella järjestetään työpajoja sekä linjataan toimenpidekokonaisuudet, joita lähdetään viemään systemaattisesti eteenpäin esimerkiksi hakemalla hankerahoitusta. Hanke kokoaa suunnitteluun ja toteutukseen alueen kehittämiseen liittyvät toimijat ja sidosryhmät ja sitouttaa toimijat tiekartan toimenpiteiden toteuttamiseen.

 

 Hankkeen kesto  
1.5.2023 – 31.12.2024

 

 Rahoitus  
Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) osana Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman (AKKE) rahoitusta.

 

 Kustannusarvio

 

     Yhteensä €

Palkkakustannukset

50 575

Ostopalvelut

62 000

Matka- ja muut kulut

4 247

Flat rate 7 %

8 178

Kustannusarvio yhteensä

125 000

 

       Rahoitussuunnitelma

 

    

Osuus %

Haettava avustus

100 000

80 %

Omarahoitus

25 000

20 %

Rahoitussuunnitelma yhteensä

125 000

100 %

 

 Rahoitushaku ja hakemuskäsittely

 Tammikuussa 2023 avatussa kansallisen rahoituksen haussa AKKE-rahoitusta on haettavissa hankkeille, jotka

1. edistävät maakuntaohjelman toimeenpanoa,

2. edistävät Etelä-Karjalan elinvoimaa sekä elinkeinoelämän ja

kehittämistoimijoiden toimintaedellytyksiä.

 

 Yleisten valintaperusteiden lisäksi hankkeiden tulee vastata vähintään yhteen seuraavista painopisteistä:

3. vahvistavat kuntien välistä elinkeinopoliittista yhteistyötä,

 4. vahvistavat Etelä-Karjalan sopeutumista toimintaympäristön äkillisiin muutoksiin (erityisesti koronan ja Ukrainan sodan vaikutukset),

5. edistävät elinkeinojen viisasta uudistumista,

6. luovat valmiuksia suorien EU-rahoitusten hakuun,

 7. edistävät kestävän metsäbiotalouden toimintaedellytyksiä, kilpailukykyä ja uudistumista,

 8. huomioivat rajamaakunnan erityispiirteet ja vaikutukset alueen kehitykselle (erityisesti matkailun toimintaedellytysten kehittäminen),

9. edistävät energiasiirtymää kohti päästötöntä energiaa.

 

 Hakemus on arvioitu arviointipalaverissa 6.4.2023 sekä rahoitustiimissä 12.4.2023. Hakija on korjannut ja täydentänyt hakemusta saamansa arviointipalautteen perusteella ja toimittanut korjatun hakemuksen 10.5.2023.

 

 Valmistelijan (Heli Gynther) arvio hankkeesta

 Hanke toteuttaa hyvin maakuntaohjelman kärkiteemoja yritteliäs- ja vilkasliikkeinen ekarjala. Hankkeen keskiössä on viisas sopeutuminen elinkeinoelämän ja toimintaympäristön muutoksiin. Hankkeen tavoitteena on alueen elinvoimaisuuden ja yritystoiminnan toimintaedellytysten pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen kehittäminen.

 

 Hankkeella laaditaan Imatrankoskelle ja sen lähiympäristöön kestävän kehittämisen tiekartta ja sitoutetaan toimijat sen toteuttamiseen. Hankkeella on selkä ja hyvin kuvattu tarve. Hankkeen suunnitellut toimenpiteet edesauttavat alueen toimintaympäristön äkillisiin muutoksiin sopeutumista, huomioivat rajamaakunnan erityispiirteet ja edistävät matkailun toimintaympäristön kehittämistä.

 

  Hanke edistää maakuntaohjelman toimeenpanoa, Etelä-Karjalan elinvoimaa sekä elinkeinoelämän ja kehittämistoimijoiden toimintaedellytyksiä. Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen (AIKO) määräraha osana AKKE-rahoitusta on tarkoitettu alueiden resilienssin vahvistamiseen muuttuvassa toimintaympäristössä, ennakoidun rakennemuutoksen toimiin, elinkeinojen uudistumiseen sekä älykkääseen sopeutumiseen ennakoidun rakennemuutoksen toimiin.

 

 Hanke on haun mukainen ja rahoituskelpoinen.

 

Päätöksen perusteet Laki 756/2021 alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta

 Valtioneuvoston asetus 797/2021 alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta

 Laki 757/2021 alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta

 Valtioneuvoston asetus 867/2021 alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta

 Valtioneuvoston asetus 866/2021 Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan rahastoista rahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta

 Valtionavustuslaki 688/2001

 

 

 

Päätösehdotus Maakuntahallitus hyväksyy hankkeen rahoitettavaksi AIKO eli Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen -määrärahasta osana Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman (AKKE) rahoitusta hankehakemuksen mukaisesti.

Hankkeen hyväksytty kokonaiskustannusarvio on 125 000 euroa, myönnettävä avustus 80%, kuitenkin enintään 100 000 euroa ja hankkeen kesto 1.5.2023 – 31.12.2024.

Avustuksen viimeinen erä on haettava maksatukseen viimeistään neljän kuukauden kuluttua hankkeen toteuttamisajan päättymisestä eli 30.4.2025 mennessä. Jos maksatushakemusta ei ole tähän mennessä toimitettu rahoittajalle, avustusta ei makseta.

Hankkeelle tulee asettaa ohjausryhmä, jossa on riittävä eri sidosryhmien edustus sekä rahoittajan edustaja Etelä-Karjalan liitosta.

Hakijan tulee hankkeen toteuttamisessa noudattaa tähän päätökseen liitettäviä avustuksen käyttöä koskevia ehtoja. 

Hankkeen yhteyshenkilö Etelä-Karjalan liitossa on Heli Gynther.

 

Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.