Dynasty tietopalvelu Haku RSS Etelä-Karjalan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ekarjala.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ekarjala.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 22.05.2023/Pykälä 81


 

Maakuntavaltuuston puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan valinta

 

Maakuntahallitus 22.05.2023 § 81  

112/00.00.00.00/2022  

 

 

 

Valmistelija Olli Seppänen

 puh. +358 40 139 0175

 olli.seppanen@ekarjala.fi

 

Maakuntavaltuusto valitsee kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa keskuudestaan puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. Vaalin toimittamisesta säädetään kuntalaissa. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Vaalipäätös voi olla yksimielinen, jolloin vaalia ei tarvitse toimittaa.

 

Vaalissa tulevat valituiksi ne henkilöt, jotka ovat saaneet eniten ääniä. Vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läsnä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan jakamalla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdellä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se kohotetaan lähinnä ylempään kokonaislukuun.

 

Suhteellista vaalia toimitettaessa sovelletaan, mitä kuntavaaleista vaalilaissa säädetään. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistövaali on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

 

Jos tehdään ehdotus suhteellisen vaalin toimittamisesta, puheenjohtaja toteaa, onko suhteellisen vaalin vaatijoita riittävästi. Esimerkki: 30 / 4 (3+1) = 7,5 => edellyttää kahdeksan vaatijaa.

 

Jos käytetään enemmistövaalia, kullakin valtuutetulla on käytettävissä kolme ääntä. Yhdelle ehdokkaalle voi antaa vain yhden äänen. Kaikkia ääniä ei ole pakko käyttää.

 

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a § ei koske puheenjohtajistoa.

 

Tarkemmat määräykset enemmistövaalista ja suhteellisesta vaalista ovat hallintosäännön XI luvussa.

 

Päätösehdotus Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että maakuntavaltuusto valitsee keskuudestaan maakuntavaltuuston puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.

 

Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.