Dynasty tietopalvelu Haku RSS Etelä-Karjalan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ekarjala.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ekarjala.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 27.02.2023/Pykälä 30 

Riskinhallintatoimenpiteiden seuranta 2022

 

Maakuntahallitus 27.02.2023 § 30  

9/00.03.01/2023  

 

 

 

Valmistelija Olli Seppänen

 puh. +358 40 139 0175

 olli.seppanen@ekarjala.fi

 

 

Maakuntahallitus hyväksyi kokouksessaan 25.10.2021 § 187 Ete­lä-Kar­ja­lan liitolle riskienhallintasuunnitelman vuosille 2021-2022. Suun­ni­tel­man mukaan kunkin vuoden aikana toteutuneista toi­men­pi­teis­tä ra­por­toi­daan maakuntahallitukselle seuraavan vuoden ke­vääl­lä toi­min­ta­ker­to­muk­sen yhteydessä. Hallitukselle raportoidaan myös to­teu­tu­neis­ta ris­keis­tä ja havaituista läheltä piti - tilanteista.

 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportti on vuodelta 2022 se­kä 25.10.2021 hyväksyttyyn riskienhallintasuunnitelmaan sisältynyt ris­ki­re­kis­te­ri on liitteenä.

 

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.

 

Päätös Merkittiin tiedoksi.