Dynasty tietopalvelu Haku RSS Etelä-Karjalan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ekarjala.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ekarjala.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 27.02.2023/Pykälä 29


 

Päätös Etelä-Karjalan liiton JTF-aktivointihankkeen käynnistämisestä

 

Maakuntahallitus 27.02.2023 § 29  

23/05.03.02/2023  

 

 

Valmistelija Laura Peuhkuri

 puh. +358 40 631 5970

 laura.peuhkuri@ekarjala.fi

 

Etelä-Karjalan liiton tehtäviin kuuluu alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetun lain mukaan alueen elinkeinoelämän toimintaedellytysten ja maakuntaohjelmaan sisältyvän älykkään erikoistumisen strategian edistäminen.

 

Aluekehittämisen välineinä hyödynnetään erilaisia rahoitusmuotoja. Suomen oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) suunnitelma sai EU komission hyväksynnän joulukuussa 2022. JTF-rahoitusväline on uusi, valtuuksia laitetaan liikkeelle etupainotteisesti ja Etelä-Karjalan alue- ja rakennepolitiikan rahoituksen kokonaisuudessa sen rooli on merkittävin. JTF rahoitusta kohdennetaan alueellisen siirtymäsuunnitelman toteuttamiseen, missä on huomioitu alueelliset erityistarpeet ja strategiset valinnat pohjautuen erityisesti älykkääseen erikoistumiseen.

 

Aiemman kokemuksen mukaan neuvonta ja aktivointityö lisää hankerahoituksen kysyntää, parantaa hankeaihioiden sopivuutta ohjelmaan sekä tukee laajempien strategisten hankekokonaisuuksien syntymistä. Tähän työhön Etelä-Karjalan liitossa tarvitaan lisäresurssia, koska vapaata henkilöresurssia ei nykyisellään ole ja kehittämisen sekä rahoittajaroolin eriyttäminen on välttämätöntä.

 

Etelä-Karjalan liiton elinvoimapalveluiden yksikkö valmistelee hankehakemusta asiasta ja on liitto hankkeen ainoa toteuttaja. Hankkeelle palkataan Etelä-Karjalan liittoon 100% työajalla määräaikainen projektipäällikkö, joka toimii myös hankkeen asiantuntijana. Hankkeen tavoitteena on varmistaa, että maakunnan hanketoimijat tunnistavat JTF-rahoituksen mahdollisuudet, edistää JTF-rahoitukseen sopivien hankeaihioiden valmistelua, edistää alueellisen siirtymä- suunnitelman toteuttamista etupainotteisesti, tehdä yhteistyötä muiden JTF-toimijoiden kanssa rahoitusmuotojen yhteensovittamiseksi.

 

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 125 000 euroa, johon haetaan 80% rahoitusta alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahasta (AKKE). Etelä-Karjalan liiton omarahoitusosuudeksi jää enintään 25 000 euroa, joka jakaantuu kahdelle vuodelle 12 500 euroa 2023 ja 12 500 euroa vuodelle 2024. Hankkeen kustannusarvio koostuu projektipäällikön palkasta sekä 40% flat rate osuudesta.

 

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen §2 mukaan kokonaiskustannuksiltaan yli 100 000 euron hankkeiden käynnistämisestä päättää maakuntahallitus.

 

 

Päätösehdotus Maakuntahallitus päättää Etelä-Karjalan liiton JTF-aktivointihankkeen valmistelun käynnistämisestä sekä valtuuttaa viraston hakemaan rahoitusta hankekokonaisuutta varten. Etelä-Karjalan liitto varaa hankkeelle omarahoitusosuutta yhteensä enintään 25 000 euroa vuosille 2023-2024.

 

Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.