Dynasty tietopalvelu Haku RSS Etelä-Karjalan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ekarjala.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ekarjala.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 29.08.2022/Pykälä 116


1 EK_MKK2040_Tavoiteraportti_082022

 

Etelä-Karjalan maakuntakaava 2040 - tavoitteiden hyväksyminen

 

Maakuntahallitus 29.08.2022 § 116  

130/07.00.00.00/2022  

 

 

 

Valmistelija Topi Suomalainen

 puh. +358 40 358 0975

 topi.suomalainen@ekarjala.fi

 

Etelä-Karjalan liitossa on aloitettu maakuntakaava 2040:n laatiminen vuonna 2021. Vuosina 2021-2022 maakuntakaavaa varten laaditaan eri selvityksiä. Vuonna 2023 laaditaan kaavaluonnos ja vuonna 2024 on tarkoitus laatia kaavaehdotus. Tavoitteena on saada maakuntakaava maakuntavaltuustoon hyväksyttäväksi vuonna 2025.

 

Maakuntakaava 2040:n työtä varten on valmisteltu kaavalle tavoitteet, jotka on kuvattu erillisessä tavoiteraportissa (liite). Tavoiteraportti koostuu tavoitteiden taustoista, OAS:n mukaisista suunnittelun lähtökohdista, kaavan tavoitteista ja esimerkeistä suunnittelukysymyksistä, kuinka tavoitteita voidaan ottaa huomioon maakuntakaavassa. Kaavan tavoitteet kuvaavat maankäytöllisiä asioita, joihin maakuntakaavalla voidaan ja pyritään ottamaan kantaa.

 

Maakuntakaava 2040:n tavoitteet ovat:

 

. Tuetaan olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyödyntämistä, huomioiden saavutettavuus, yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ja maakunnan väestömäärä ja väestön ikärakenne

. Luodaan edellytyksiä kestävälle liikkumiselle ja logistiikalle. Turvataan vesiväylien, satamien, rajaliikenteen ja rajanylityspaikkojen kehittämismahdollisuudet tulevaisuuden tarpeita varten.

. Luodaan elinkeinoelämälle kasvun edellytyksiä nykyiselle ja uudelle yritystoiminnalle.

. Varmistetaan vastuullisen matkailun toimintaedellytykset.

. Tunnistetaan ja turvataan arvokkaat kulttuuriympäristöt ja maisema-alueet.

. Tunnistetaan ja turvataan arvokkaat luontoalueet ja viheryhteydet.

. Mahdollistetaan terveellinen ja turvallinen elinympäristö, sekä huolehditaan riittävistä virkistyskäyttöön soveltuvista alueista.

. Edistetään uusiutuvia energiaratkaisuja (vetytalous, bioenergia, aurinko- ja tuulivoima).

. Turvataan maanpuolustuksen ja rajavalvonnan aluetarpeet.

. Vaikutetaan ilmastonmuutoksen hillintään ja ilmastomuutokseen sopeutumiseen.

 

Päätösehdotus Maakuntahallitus hyväksyy tavoiteraportissa esitetyt maakuntakaava 2040:n tavoitteet ohjeena suunnittelutyölle.

 

Päätös Maakuntahallitus hyväksyi tavoiteraportissa esitetyt maakuntakaava 2040:n tavoitteet suunnittelutyön ohjeeksi. Maakuntahallituksen evästykset huomioidaan jatkotyössä.