Dynasty tietopalvelu Haku RSS Etelä-Karjalan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ekarjala.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ekarjala.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakunnan yhteistyöryhmä
Pöytäkirja 05.02.2024/Pykälä 8


 

Tarkentavan alueellisen valintaperusteen käyttö kevään 2024 hauissa

 

Maakunnan yhteistyöryhmä 05.02.2024 § 8 

73/00.02.03/2022  

 

 

 Hämeen ELY-keskuksen EAKR alueellisten ympäristöhankkeiden haku Etelä-Karjalassa ajalle 1.4. – 3.6.2024

 

 Hämeen ELY-keskus avaa EAKR alueellisten ympäristöhankkeiden haun Etelä-Karjalassa ajalle 1.4. – 3.6.2024. Euroopan aluekehitysrahaston haku Uudistuva ja Osaava Suomi 2021–2027 ohjelmasta  kohdistuu toimintalinjaan 2 Hiilineutraali Suomi. Haettavissa on erityistavoite 2.2: Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja katastrofivalmiuden ja -palautuvuuden edistäminen. Haun jaossa oleva myöntövaltuus on 442 000 euroa.

 

 Hankkeiden tulee olla ohjelma-asiakirjan mukaisia. Ympäristö EAKR- rahoitusta myönnetään ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyviin kehittämishankkeisiin ja niihin mahdollisesti sisältyviin välttämättömiin pienimuotoisiin investointeihin. Tuen kohteena olevien investointien tulee hyödyttää alueen kehittämistä yhtä toimijaa laajemmin. Hausta ei rahoiteta yksittäisen yrityksen toiminnan kehittämistä tai investointeja.

 

 Rakennerahasto-ohjelman rahoitus tukee yksityisen ja julkisen sektorin TKI-yhteistyötä alueilla niin, että julkinen ja yksityinen sektori löytävät yhdessä uusia ratkaisuja. Vihreän siirtymän edellytyksenä on perinteiset rajat ylittävä yhteistyö eri toimijoiden, sektoreiden ja yritysten välillä. Haussa haetaan tutkimus- ja koulutussektorin sekä elinkeinoelämän yhteistyötä edistävää ja alueen elinvoimaa tukevaa kehittämistä sekä yhteen kokoavien verkostojen ja kokeiluympäristöjen vahvistamista.

 

 

 Etelä-Karjalan liiton JTF haut ajalle 15.4.-10.5.2024

 

 Etelä-Karjalan liitto avaa JTF hankehaun ajalle 15.4.-10.5.2024. Haku avataan saman aikaisesti kehittämishankkeille ja niihin mahdollisesti sisältyviin pienimuotoisiin investointeihin sekä kuntien perusrakenteen investointituen mukaisille hankkeille.

 

 JTF-haku koskee ohjelman toimintalinjaa 7 ja erityistavoitetta 7.1. Haettavissa oleva tukisumma täsmentyy vuoden 2023 haussa jätettyjen hankkeiden edettyä päätöskäsittelyyn, mutta hakuun varattava tukisumma on n. 3,3 miljoonaa euroa.

 

 Rahoitettavien hankkeiden on oltava Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman mukaisia ja JTF-rahoitus kohdennetaan Etelä-Karjalan oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelman mukaisiin toimiin.

 

 

 Tarkentava alueellinen valintaperuste

 

 Välittävä toimielin voi valikoida haussa pisteytettäväksi vain osan erityistavoitteen sisältöön perustuvista erityisistä valintaperusteista. Välittävä toimielin vahvistaa haussa käytettävät valintaperusteet hakuilmoituksella. Hankkeiden arvioinnissa käytetään EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman seurantakomitean hyväksymiä yleisiä ja erityisiä valintaperusteita. Hakemusten tulee arvioinnissa saada vähintään 50 % erityistavoitteen maksimipistemäärästä tullakseen rahoitetuksi tästä hausta.

 

 Toimeenpanolain (20 §) mukaisesti maakunnan yhteistyöryhmän tehtävänä on laatia ehdotus AURA-ohjelmasta rahoitettavien hankkeiden tarkentaviksi alueellisiksi valintaperusteiksi.

 

 Sekä Hämeen ELY-keskuksen EAKR alueellisten ympäristöhankkeiden haussa että Etelä-Karjalan liiton JTF-hankehaussa esitetään käytettäväksi tarkentavaa alueellista valintaperustetta: "Hanke kohdistuu maakuntien strategioissa (erityisesti älykkään erikoistumisen strategia) tunnistettuihin kärkialoihin tai kehittämiskohteisiin." 

 

 Valintaperusteessa arvioidaan, tukeeko hanke Etelä-Karjalan maakunnan strategioiden toimeenpanoa. EAKR ympäristöhankkeiden kohdalla arvioidaan erityisesti maakuntaohjelman kärkivalintaa Ympäristövastuullinen eKarjala sekä Etelä-Karjalan älykkään erikoistumisen strategian painopistettä Vihreän siirtymän edelläkävijyys.

 

 Etelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö on käsitellyt kokouksessaan 26.1.2024 tulevat haut ja tarkentavan alueellisen valintaperusteen käytön niissä.

 

 

 

Päätösehdotus Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyy Hämeen ELY-keskuksen EAKR alueellisten ympäristöhankkeiden sekä Etelä-Karjalan liiton JTF-hankehakujen sisällöt ja tarkentavan alueellisen valintaperusteen käytön niissä.

 

 

Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.