Dynasty tietopalvelu Haku RSS Etelä-Karjalan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ekarjala.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ekarjala.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 29.01.2024/Pykälä 5


 

Etelä-Karjalan liiton rahoitustoiminnan tilannekatsaus

 

Maakuntahallitus 29.01.2024 § 5  

38/05.01/2022  

 

 

 

Valmistelija Heli Gynther

 puh. +358 40 485 5109

 heli.gynther@ekarjala.fi

 

Selostus Etelä-Karjalan liitto tukee hankerahoituksella kehittämistoimia, jotka edistävät Etelä-Karjalan maakuntaohjelman painopisteiden ja tavoitteiden toteutusta.

 

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 hallintoviranomainen työ– ja elinkeinoministeriö on delegoinut rahoitustehtäviä Etelä-Karjalan liitolle, joka näin ollen toimii välittävänä toimielimenä. Liiton käytettävissä on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta ja oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) rahoitusta.

 

EAKR-rahoituksen tavoitteena on tasoittaa alueellisia kehityseroja, luoda elinvoimaa, parantaa työllisyyttä, tukea kestävää kasvua ja lisätä kilpailukykyä. JTF-rahoituksella kevennetään ilmastosiirtymän aiheuttamia sosioekonomisia kustannuksia ja tuetaan aluetalouden monipuolistamista ja uudistamista, osaamiseen panostamista, TKI-investointeja sekä turvetuotannosta poistuvien alueiden ennallistamista.

 

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman käynnistyminen on ollut verkkaista mm. sähköisen EURA2021-järjestelmän viivästyksistä johtuen. Ensimmäiset EAKR-haut Etelä-Karjalan liitto avasi keväällä 2022 ja JTF-haut keväällä 2023. Vuoden 2023 loppuun mennessä haettavissa ollut EAKR-tuen määrä oli yhteensä yli 7,3 miljoonaa euroa. Tästä summasta vajaa miljoona oli kohdennettu itäisen Suomen valtiosihteerityöryhmän painotusten mukaisiin tarpeisiin, ensisijaisesti turvallisuusosaamisen ja huoltovarmuuden vahvistamiseen Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa. Samoin EAKR-tukisumma sisältää 1,4 miljoonaa euroa, joka oli haussa kohdennettu Lappeenranta-Imatra ekosysteemisopimuksen toteuttamiseen. JTF-tuen määrä oli yli 6,3 miljoonaa euroa.

 

EU-hankehakuihin oli jätetty vuoden 2023 loppuun mennessä yhteensä 75 hakemusta, joista 30 oli osoitettu JTF-hakuihin. Vuoden 2023 aikana avattiin kolme EAKR-rahoitushakua ja kaksi JTF-rahoitushakua. EAKR-hankkeita on käynnistynyt tähän mennessä 26 kappaletta, joista osahankkeita on kuusi kappaletta. Kehittämishankkeita tukevia investointihankkeita on rahoitettu kaksi kappaletta. Näihin kohdennettu tuki on ohjelmakauden aikana tähän mennessä yhteensä noin 4 miljoonaa euroa. JTF-hankkeita on käynnistynyt neljä kappaletta ja niihin kohdennettu tuki on yhteensä noin 3,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2023 loppupuolella päättyneiden hakujen hakemuksista osa on vielä käsittelyssä, ja niihin kohdennettavat tuet eivät ole näissä luvuissa mukana.

 

Seuraava EAKR-haku avataan ajalle 30.1.-1.3.2024, itäisen Suomen lisärahoituksen (turvallisuus ja vetytalous) EAKR-haku ajalle 15.4.-10.5.2024 ja JTF-haku ajalle 15.4.-10.5.2024. Kulloinkin haussa olevan tuen määrä ja hakujen painotukset tarkentuvat, kun käsittelyssä olevien hakemusten rahoituspäätökset on tehty ja käytettävissä oleva rahoituskehys täsmentyy.

 

EU-rahoituksen lisäksi Etelä-Karjalan liitolla on käytettävissä kansallista alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahaa (AKKE). Vuoden 2023 kesällä Etelä-Karjalan liitolla oli tätä rahoitusta käytettävissä enimmillään yhteensä noin 2,8 miljoonaa euroa. Tuolloin määrärahaa oli myönnetty mm. kohdennettavaksi itäisen Suomen elinvoimaa selvittäneen valtiosihteerityöryhmän esityksen mukaisesti 500 000 euroa matkailun tukemiseen Lappeenrannassa ja 500 000 euroa Kutilan kanavainvestoinnin suunnitteluun.

 

AKKE-rahoitushakemuksia vuonna 2023 Etelä-Karjalan liittoon jätettiin 18 kappaletta. Niistä myönteisen rahoituspäätöksen on tähän mennessä saanut yhdeksän hanketta, joihin yhteenlaskettu tuki on n. 1,1 miljoonaa euroa. Osa hakemuksista on vielä käsittelyssä mm. tämän kokouksen esityslistalla ja odottaa päätöstä.

 

Rahoitusasiantuntija Eini Arponen esittelee rahoitustilannetta kokouksessa.

 

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.

 

Päätös Merkittiin tiedoksi.