Dynasty tietopalvelu Haku RSS Etelä-Karjalan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ekarjala.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ekarjala.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 29.01.2024/Pykälä 22 

Jäsenten nimeäminen Itäisen ohjelman valmisteluryhmään ja neuvottelukuntaan

 

Maakuntahallitus 29.01.2024 § 22  

16/06.16.01/2024  

 

 

 

Valmistelija Olli Seppänen

 puh. +358 40 139 0175

 olli.seppanen@ekarjala.fi

 

Valtioneuvoston kanslia on pyytänyt 26.1.2024 päivätyllä kirjeellään Etelä-Karjalan liittoa nimeämään jäsenen ja varajäsenen Itäisen ohjelman valmisteluryhmään ja neuvottelukuntaan.

 

Valtioneuvoston kanslia tulee asettamaan hankkeen, jonka tehtävänä on kootusti valmistella toimeenpano pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmakirjauksesta ”Hallitus käynnistää

valtioneuvoston kanslian johdolla Pohjoisen ohjelman ja perustaa sen työn tueksi neuvottelukunnan, sekä jatkaa Itäisen Suomen kehittämisvisiota uudessa geopoliittisessa tilanteessa.”

 

Molemmille alueille laadittavien ohjelmien tavoitteena on pohjoisen ja itäisen Suomen mahdollisuuksien täysimääräinen hyödyntämisen edistäminen erityisesti taloudellisen kasvun, alueellisen elinvoiman, investointien vauhdittamisen, osaamisen kehittämisen ja työvoiman saatavuuden näkökulmista. Lisäksi ohjelmien tavoitteena on edistää Suomen huoltovarmuutta ja omavaraisuutta muuttuneessa turvallisuuspoliittisessa tilanteessa sekä vahvistaa turvallisuutta pohjoismaisessa, EU- ja NATO-yhteistyössä niin, että uusi geopolitiikka ja reittimme länteen otetaan huomioon.

 

Ohjelmien toimikausi kestää 12.2.2024 alkaen koko hallituskauden.

 

Itäisen ohjelman valmistelusta vastaa poikkihallinnollinen valmisteluryhmä, jota johtaa työ- ja elinkeinoministeriön alueet ja kasvupalvelut -osaston osastopäällikkö Tiina Korhonen. Varapuheenjohtajana toimii valtioneuvoston kanslian strategiaosaston osastopäällikkkö Harri Martikainen. Itäisen ohjelman neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii valtiosihteeri Risto Artjoki valtioneuvoston kansliasta. Varapuheenjohtajana toimii valtiosihteeri Päivi Nerg maa- ja metsätalousministeriöstä. Jäseninä ovat valtiosihteerit Riikka Slunga-Poutsalo ja Mikaela Nylander.

 

Neuvottelukunnan tehtävä on tukea ohjelman valmistelua ja seurata toimien täytäntöönpanoa työryhmän työn päätyttyä. Neuvottelukunta asetetaan hallituksen toimikaudeksi. Neuvottelukuntaan

pyydetään edustus eri ministeriöistä, valtionhallinnosta, alueellisilta toimijoilta sekä keskeisiä viranomaisia, elinkeinoelämän ja koulutuksen asiantuntijoita.

 

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) vaatimusten täyttämiseksi pyydetään tekemään ehdotuksia sekä nais- että miespuolisista henkilöistä. Mikäli tasa-arvolain

vaatimukset mies- ja naisjäsenistä eivät täyty, pyydämme esittämään tasa-arvolain 4 a §:n mukaisen perustelun tasa-arvolaista poikkeamiselle.

 

Valmisteluryhmien osalta nimet pyydetään lähettämään viimeistään 9.2.2024 ja neuvottelukuntien osalta viimeistään 29.2.2024.

 

Päätösehdotus Maakuntahallitus päättää nimetä Itäisen ohjelman valmisteluryhmään jäseneksi maakuntajohtaja Satu Sikasen ja varajäseneksi elinvoimajohtaja Kirsi Vainion. Neuvottelukuntaan maakuntahallitus nimeää myös Satu Sikasen varsinaiseksi ja Kirsi Vainion varajäseneksi.

Maakuntahallitus delegoi mahdolliset Etelä-Karjalan liiton edustusta koskevat muutokset viranhaltijoiden päätettäväksi.

 

Päätös Jos ohjelman valmisteluryhmän jäsenet toimivat myös neuvottelukunnan jäseninä, nimetään neuvottelukunnan varsinaiseksi jäseneksi elinvoimajohtaja Kirsi Vainio ja ja varajäseneksi maakuntajohtaja Satu Sikanen.

Muutoin ja muussa tapauksessa hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.