Dynasty tietopalvelu Haku RSS Etelä-Karjalan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ekarjala.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ekarjala.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 29.01.2024/Pykälä 17


 

Ohjelmajohtajan viran lakkauttaminen

 

Maakuntahallitus 29.01.2024 § 17  

10/01.01.00.01/2024  

 

 

 

Valmistelija Susanna Kaskinen

Puh. +358 40 682 5819

susanna.kaskinen@ekarjala.fi

 

 

Maakuntahallitus käsitteli kokouksissaan 25.9.2023 (132 §) ja 20.11.2023 (161 §) Etelä-Karjalan liiton organisaation uudistamista. Maakuntahallitus päätti kokouksessaan 20.11.2023 integroida rajaohjelmapalveluiden yksikön tehtävät ja henkilöstön elinvoimapalveluiden yksikköön ja hallinto- ja kehittämispalveluiden yksikköön vuoden 2024 alusta alkaen. Rajaohjelmapalveluiden yksikkö lakkautetaan.

 

Rajaohjelmapalveluiden yksikön ohjelmajohtajan virka tuli avoimeksi viranhaltijan jäätyä eläkkeelle 1.1.2024 alkaen. Kun Rajaohjelmapalveluiden yksikkö on lakkautettu, ohjelmajohtajan virkaa ei ole enää tarpeellista täyttää. Rajaohjelmapalveluiden henkilöstö on sijoitettu jäljelle jääneisiin yksiköihin ja työsuhteessa olevien henkilöiden tarvittavat tehtäväjärjestelyt Kaakkois-Suomi–Venäjä -rajaohjelman 2014–2020 loppuun saattamiseksi on tehty.

 

Ohjelmajohtajan ne virkatehtävät, joita rajaohjelman loppuun saattaminen vaatii, sisältyvät uuden, 15.1.2024 virantoimituksen aloittaneen elinvoimajohtajan tehtäviin.

 

Hallintosäännön 23 § mukaan muiden kuin maakuntajohtajan viran lakkauttamisesta päättää maakuntahallitus.

 

Päätösehdotus Maakuntahallitus päättää lakkauttaa ohjelmajohtajan viran 1.2.2024 alkaen.

 

Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.