Dynasty tietopalvelu Haku RSS Etelä-Karjalan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ekarjala.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ekarjala.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 22.05.2023/Pykälä 77


 

Etelä-Karjalan maakuntakaava 2040: Tilannekatsaus

 

Maakuntahallitus 22.05.2023 § 77  

130/07.00.00.00/2022  

 

 

 

Valmistelija Topi Suomalainen

 puh. +358 40 358 0975

 topi.suomalainen@ekarjala.fi

 

 Tilannekatsaus:

Edellinen Etelä-Karjalan maakuntakaava 2040:n suunnittelun tilannekatsaus on esitelty maakuntahallitukselle 12.12.2022. Tämän jälkeen suunnittelutyö on edennyt sidosryhmäneuvotteluin, ohjausryhmä on kokoontunut neljä kertaa ja työryhmissä on käsitelty maakuntakaavaa. Lisäksi kaavakartan suunnittelutyö on aloitettu.

 

Sidosryhmäneuvotteluja on pidetty Puolustusvoimien, Rajavartiolaitoksen ja Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiirin kanssa. Sidosryhmäneuvotteluissa on saatu ko. näkökantoja nykyisistä maakuntakaavamerkinnöistä ja huomioitavista asioista. Sidosryhmäneuvotteluja jatketaan tarpeen mukaan syksyllä.

 

Ohjausryhmän kokouksissa on keskusteltu odotuksista suunnittelutyölle ja linjattu näkemyksiä suunnittelukysymyksistä, sekä käyty läpi selvitysten tilannetta ja niiden suhdetta maakuntakaavan suunnitteluun. Seuraavassa ohjausryhmän kokouksessa käydään suunnittelutilannetta tarkemmin läpi.

 

Etelä-Karjalan luontoryhmässä on käsitelty maakuntakaavan luontoteemaa kolmessa kokouksessa ja suunnittelutyö tältä osin jatkuu. Etelä-Karjalan liikennejärjestelmätyöryhmälle on järjestetty kaksi työpajaa ja karttakysely maakuntakaavan liikenneteemaan liittyen.

 

Kaavakartan suunnittelutyö jatkuu ja lokakuussa 2023 on tarkoitus pitää kuntien kaavoittajille kuntakierros alustavasta kaavaluonnoksesta. Kaavaluonnos on tavoitteena saada valmiiksi 12/2023.

 

Päätösehdotus Maakuntahallitus merkitsee tiedokseen Etelä-Karjalan maakuntakaava 2040:n tilannekatsauksen.

 

Päätös Merkittiin tiedoksi.