Dynasty tietopalvelu Haku RSS Etelä-Karjalan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ekarjala.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ekarjala.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 22.05.2023/Pykälä 83 

Etelä-Karjalan liiton vuoden 2022 tilinpäätös ja toimintakertomus

 

Maakuntahallitus 27.02.2023 § 31 

 

 

 

 

Valmistelija Olli Seppänen

 puh. +358 40 139 0175

 olli.seppanen@ekarjala.fi

 

 

Maakuntahallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seu­raa­van vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se ti­lin­tar­kas­ta­jien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava ti­lin­pää­tös toukokuun loppuun mennessä. Maakuntahallituksen on saa­tet­ta­va tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston kä­si­tel­­väk­si. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun men­nes­sä.

 

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja nii­den liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toi­min­ta­ker­to­mus. Lisäksi laaditaan tilinpäätökseen liitettävä erillinen hen­ki­lös­­kertomus.

 

Tilinpäätöksen allekirjoittavat maakuntahallituksen jäsenet sekä maa­kun­ta­joh­ta­ja.

 

Maakuntahallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys ti­li­kau­den tuloksen käsittelystä.

 

Tilinpäätöksen olennaiset tiedot ovat seuraavat:

  • Toimintatuotot ja toimintakulut alenivat vuodesta 2021, mikä johtui rajaohjelmien kulujen ja tuottojen laskusta.
  • Vuosikate, tilikauden tulos ja tilikauden yli/alijäämä pysyivät liki edellisen vuoden tasolla ja toteutui merkittävästi talousarviota pa­rem­pi­na.
  • Toiminnan ja investointien rahavirta edellisen viiden vuoden ajalta kääntyi ensi kertaa sitten vuoden 2017 positiiviseksi.
  • Kas­san riittävyys koheni edelleen ja lainat ja vuokravastuut supistuivat.
  • Välitettäviä varoja suoraan taseesta kohdennettiin alueke­hit­­mi­seen n. 11,7 m€.
  • Toimeksiantojen pääomat ovat n. 25,0m€.

 

Päätösehdotus Maakuntahallitus hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen sekä antaa sen tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä tarkastuslautakunnalle arviointikertomuksen antamista varten.

Maakuntahallitus esittää tilikauden tuloksen +261.331,03 euroa käsittelystä seuraavaa:

Siirretään edellisten tilikausien ylijäämään +261.331,03 euroa.

Maakuntahallitus valtuuttaa maakuntajohtajan tekemään tilinpäätökseen vähäiset ja tarpeelliset tarkennukset.

 

Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että Ari Torniainen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 11:01.

 

 

Tarkastuslautakunta 28.04.2023 § 16 

 

 

 

 

 

 

Tilintarkastajat ovat tilintarkastuskertomuksessaan xx.4.2023 esittäneet

tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä

kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja

tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.31.12.2022.

 

Tilintarkastuskertomus jaetaan kokouksessa.

 

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta
- saattaa tilintarkastuskertomuksen maakuntavaltuustolle tiedoksi
- esittää maakuntavaltuustolle, että vuoden 2022 tilinpäätös
hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille
toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille
myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. – 31.12.2022.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Maakuntahallitus 22.05.2023 § 83  

8/00.01.02.01/2023  

 

 

 

Valmistelija Olli Seppänen

 puh. +358 40 139 0175

 olli.seppanen@ekarjala.fi

 

 

Päätösehdotus Maakuntahallitus merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja saattaa asian maakuntavaltuuston esityslistalle.

 

Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.