Dynasty tietopalvelu Haku RSS Etelä-Karjalan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ekarjala.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ekarjala.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 27.02.2023/Pykälä 33


 

Vastine MOKRA2022_001 Kotkaniemi-foorumi 1. maksatuksen oikaisupyyntöön

 

Maakuntahallitus 27.02.2023 § 33  

43/05.01/2022  

 

 

 

Valmistelija Anu Hannola

 puh. +358 40 649 7705

 anu.hannola@ekarjala.fi

 

Kotkaniemi-säätiö hakee 1.2.2023 saapuneella oikaisuvaatimuksella oikaisua 25.1.2023 tehtyyn hankkeen MOKRA2022_001 Kotkaniemi-foorumi ensimmäiseen välimaksatuspäätökseen.

Kotkaniemi-säätiön vaatimukset:

 

"Maksatuspäätöksessä todettiin ei-hyväksytyiksi kuluiksi seuraavasti

  • 1000 € palkkio, puhuja
  • 300 € Voiton soutu

 

Oheiset tositteet vastaavat maksatushakemuksen yhteydessä toimitetun hankkeen pääkirjan mukaisesti Kotkaniemi-säätiön kirjanpidon tositteita 443 ja 527. Tämän oikaisupyynnön liitteenä toimitetaan oheiset tositteet sekä Kotkaniemi-säätiön kirjanpitäjän selvitys siitä, että kaksi puhujapalkkiota Kotkaniemi-foorumiin liittyen on kirjanpidossa merkitty palkkioihin, koska palkkiot maksettiin verokortilla. Kuitenkin kulut liittyvät ostopalvelut-kategoriaan.

 

Tällä oikaisupyynnöllä esitetään, että kyseiset kulut hyväksytään mukaan hankkeen kuluihin."

 

Vastine 1:

Maksatustarkastaja on virheellisesti hylännyt 1000 €:n puhujapalkkion. 

Puhujapalkkio on ilmoitettu hankkeen hankintaselvityksessä ostopalveluna, mutta kustannus on kirjattu kirjanpidossa palkkakuluihin ja jäi näin tarkastajalta huomaamatta.

 

Oikaisuvaatimus esitetään hyväksyttäväksi.

 

Vastine 2:

Maksatushakemuksen hankintojen selvityslomakkeen mukaan Voiton soutajille on maksettu 600 €, joka sisältyy myös maksatushakemuksen yhteenlaskettuihin kustannuksiin. Kirjanpidon tositteen mukaan Voiton soutajille tehty suoritus on kuitenkin määrältään 300 €, joka on hyväksytty hankkeen kustannuksena. Maksatustarkastaja hylkäsi maksatushakemuksessa ilmoitetun summan ja kirjanpidon tositteen mukaisen summan erotuksen 300 €.

 

Oikaisuvaatimus esitetään hylättäväksi.

 

Päätösehdotus Maakuntahallitus hyväksyy Kotkaniemi-säätiön oikaisuvaatimuksen koskien 1000 euron puhujapalkkiota. Puhujapalkkio hyväksytään hankkeen kustannukseksi ja Kotkaniemi-säätiölle maksetaan hankkeen avustusprosentin mukainen osuus kustannuksesta.

Maakuntahallitus hylkää oikaisuvaatimuksen koskien maksatushakemuksessa 600 euron suuruisena ilmoitettua hankintaa. Hankkeen kirjanpidon mukaan hankinnan kustannukset ovat 300 euroa, joka on hyväksytty hankkeen kustannuksiin maksatuspäätöksessä 25.1.2023.

 

Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että Jami Holtari poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi (yhteisöjäävi).