Dynasty tietopalvelu Haku RSS Etelä-Karjalan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ekarjala.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ekarjala.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakunnan yhteistyöryhmä
Pöytäkirja 06.02.2023/Pykälä 9


 

Rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 tilannekatsaus

 

Maakunnan yhteistyöryhmä 06.02.2023 § 9 

    

 

Hämeen ELY-keskus avasi 1.7.2022 jatkuvan avoimen haun REACT EU ESR -hankkeille. Haku päättyi 7.12.2022. Avoinna oli toimintalinjan molemmat erityistavoitteet 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen ja 12.4 Yritysten ja yrittäjien nopean muutoskyvykkyyden edistäminen. Päijät-Hämeen REACT EU ESR -kehys on käytetty loppuun. Valtakunnallisesti rahoitusta on kuitenkin vielä käytettävissä. TEM myöntää rahoitusta alueille toteutuskelpoisia hakemuksia vastaan.

 

7.12.2022 mennessä uusia hakemuksia saapui kaksi kappaletta, joista toinen kohdistui Etelä-Karjalan alueelle.

 

Uudenmaan liitolle myönnettiin 19.12.2022 REACT-EU:n myöntämisvaltuutta ylimaakunnalliseen kehykseen yhteensä 1,325M€ EAKR-toimenpiteisiin toimintalinjalla 8. Valtuudet tulee käyttää itäisen Suomen valtiosihteerityöryhmän painotusten mukaisiin tarpeisiin, ensisijaisesti Itä-Kaakko vetylaaksoon ja matkailuyhteistyöhön Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnissa.

 

Haku oli avoinna 3.-20.1.2023 ja hakuun jätettiin yhteensä seitsemän hakemusta. Näistä neljä parhaiten hakua vastaavaa hakemusta käsitellään seuraavissa pykälissä. Hakemus 311844 Elinvoimaa Kaakkois-Suomeen matkailuyhteistyöllä sopii haussa olleeseen matkailuteemaan ja hankekokonaisuuden muodostavat kolme hanketta (311846 Vetyä, virtaa kaakkoon,311848 Vetyä, virtaa Kaakkoon - Mallinnuksesta markkinoihin, 311851 Vetyä, virtaa Kaakkoon - hukkalämmön hyödyntämispotentiaali) haussa olleeseen vetylaaksoteemaan.

 

 

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi rakennerahasto-ohjelman tilannekatsaus..

 

 

Päätös Merkittiin tiedoksi.