Dynasty tietopalvelu Haku RSS Etelä-Karjalan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ekarjala.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ekarjala.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakunnan yhteistyöryhmä
Pöytäkirja 06.02.2023/Pykälä 14


 

Alue- ja rakennepolitiikan ohjelman (AURA) 2021-2027 tilannekatsaus

 

Maakunnan yhteistyöryhmä 06.02.2023 § 14 

    

   

 

ESR+ rahaston ensimmäinen hankehaku erityistavoitteisiin Polkuja töihin ja Uutta osaamista työelämään päättyi jo 17.8.2022. Etelä-Karjalaan kohdistuvista hankkeista erityistavoitekohtaiseen arviointiin eteni 15 hanketta, joista 10 rahoitettavaksi. Etelä-Karjalaan kohdistuva tuki on yhteensä n. 2,9 M€.

 

Erityistavoitteen Yhdenvertaiseen osallisuuteen haku päättyi 9.11.2022. Hakemuksia tuli yhteensä lähes 40. Etelä-Karjalaan kohdistui kolme hakemusta, joista kaksi kohdistuu pelkästään Etelä-Karjalaan ja yksi kohdistuu Etelä-Karjalan lisäksi Päijät-Hämeeseen ja Uudellemaalle. Hakemukset on arvioitu ja kaksi on etenemässä rahoitettavaksi.

 

Hämeen ELY-keskuksen on tarkoitus avata ESR+ -haku keväällä 2023 erityistavoitteissa 4.2. Uutta osaamista työelämään ja 5.1. Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen.

 

EAKR rahaston ensimmäinen haku päättyi 12.8.2022 ja siihen jätettiin yhteensä 30 hakemusta, joista 17 liittyi ryhmähankeisiin. Hakemukset on arvioitu ja myönteiseen päätösesityksen hankkeet on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä ja hankkeille on järjestetty aloituspalaverit.

 

Etelä-Karjalan liiton on tarkoitus avata EAKR-hankehaku syksyllä 2023.

 

EURA2021-järjestelmästä johtuen sekä ESR+ että EAKR-hankkeiden valintaesityksiä ja rahoituspäätöksiä ei ole voitu valmistella järjestelmässä. Lopulliset rahoituspäätökset hankkeilta siis edelleen puuttuvat. Järjestelmän odotetaan mahdollistavan yhden toteuttajan hankkeiden päätöksenteon helmikuussa ja ryhmähankkeiden päätöksenteon maaliskuun loppupuolella.  

 

Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) liittäminen AURA-ohjelmaan hyväksyttiin valtioneuvostossa syksyllä 2022 ja komissio hyväksyi JTF-rahaston toimet osaksi Suomen ohjelmaa joulukuussa 2022.

 

JTF-rahoitushakujen odotetaan käynnistyvän keväällä 2023. Sekä Hämeen ELY-keskuksen että Etelä-Karjalan liiton on tarkoitus käynnistää jatkuva haku. Hakuja ennakoiden rahoittajien on panostettava vahvasti toimijoiden aktivointiin ja JTF-infon antamiseen.

 

Yritysrahoituksen osalta EAKR-erityistavoitteen 1.3 ensimmäinen hakujakso on auki 31.3.2023 saakka. JTF-rahoitushaun odotetaan käynnistyvän keväällä 2023 (helmi-maaliskuu) yritystukien osalta. Hakumuotona tulee todennäköisesti toimimaan jatkuva haku vuoden loppuun saakka. Muita mahdollisia erityistavoitteita avataan harkiten kuluvan vuoden aikana, mutta JTF-rahoitushaku tulee toimimaan pääsääntöisesti alueen yritystukien rahoituskanavana vuonna 2023.

 

 

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi alue- ja rakennepolitiikan ohjelman tilannekatsaus.

 

 

Päätös Merkittiin tiedoksi.