Dynasty tietopalvelu Haku RSS Etelä-Karjalan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ekarjala.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ekarjala.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 30.01.2023/Pykälä 9


 

Aluekehityskeskustelut 2023

 

Maakuntahallitus 30.01.2023 § 9  

7/06.02/2023  

 

 

 

Valmistelija Jami Holtari

 puh. +358 400 551 435

 jami.holtari@ekarjala.fi

 

Aluekehittämiskeskustelut järjestetään vuonna 2023 maakuntakohtaisten keskustelujen sijaan kaikille yhteisinä, temaattisina keskusteluina. Keskusteluissa käsiteltävät teemat ovat ilmiölähtöisiä ja poikkihallinnollisia, ja ne liittyvät aluekehittämispäätökseen, maakuntaohjelmaan ja aluekehityksen ajankohtaiseen tilannekuvaan.

 

2023 aluekehittämisen keskustelujen teemat, jotka on valmisteltu vuoropuhelussa valtio- neuvoston ja alueiden kanssa:

1. Vihreä ja digisiirtymä, sis. TKI-toiminta

2. Osaavan työvoiman saatavuus ja alueellinen liikkuvuus, sis. TKI

3. Huoltovarmuus ja kokonaisturvallisuus, sis. TKI.

 

Käsiteltävät teemat ovat laajoja yläotsikoita, joiden alla käsiteltävät asiat tarkennetaan ja valmistellaan tammikuussa. Lähtökohtana on poikkihallinnollisten ja ilmiölähtöisten kysymysten tarkastelu aluekehittämisen näkökulmasta.

 

Valtioneuvoston laatima tausta-aineisto toimitetaan kustakin teemasta 27.1.2023 mennessä ja vastaavasti maakuntien laatimat esitykset kustakin teemasta 1.2.2023 mennessä.

 

Aluekehittämiskeskustelut järjestetään 8.-9.2.2023 Helsingissä maakuntien ja valtion yhteisenä tilaisuutena. Maakunnat huolehtivat alueeltaan kolme osallistujaa keskusteluihin. Keskusteluja voi seurata myös etäyhteydellä.

 

Maakunnan liiton tulee yhteistyo?ssa? alueen sidosryhmien kanssa harkita keskeisten aluekehitta?mistoimijoiden rooli keskusteluissa seka? valmistella ka?ytetta?va?t puheenvuorot ja esille nostettavat na?kemykset yhteistyo?ssa? alueen toimijoiden kesken. Maakunnan liitto vastaa alueen osallistujien koordinoinnista.

 

Etelä-Karjalan sisällöllinen teema on vihreä ja digisiirtymä. Teema valikoitui Etelä-Karjalan liiton esityksestä, koska maakunnassa on valtavasti osaamista sekä potentiaalia kasvattaa jo nykyistä teknologioiden ympärille kasvavaa klusteria. Nykyisessä geopoliitisessakin tilanteessa Etelä-Karjala tarvitsee entistä enemmän valtionkin ymmärrystä ja tukea, jotta vihreä ja digisiirtymä etenisi mahdollisimman tehokkaasti. Teemaa valmistellaan yhdessä sidosryhmien kanssa ja elinvoimajohtaja esittelee maakuntahallitukselle tämän sisältöä.

 

Keskusteluihin tulisi Etelä-Karjalan edustajina osallistumaan maakunnan sisäisten neuvotteluiden perusteella elinvoimajohtaja Jami Holtari Etelä-Karjalan liitosta, ylijohtaja Satu Mäkelä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta ja Markku Heinonen Lappeenrannan kaupungilta.

 

Päätösehdotus Maakuntahallitus valtuuttaa viraston valmistelemaan aluekehityskeskustelun teemasisällön ja esittämään valmistellun aineiston valtioneuvoston ja maakuntien välisissä aluekehittämiskeskusteluissa 8.2.2023. Maakuntahallitus valtuuttaa elinvoimajohtaja Jami Holtari Etelä-Karjalan liitosta, ylijohtaja Satu Mäkelä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta ja Markku Heinonen Lappeenrannan kaupungilta Etelä-Karjalan edustajiksi aluekehityskeskusteluihin.

 

Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.