Dynasty tietopalvelu Haku RSS Etelä-Karjalan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ekarjala.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ekarjala.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 30.01.2023/Pykälä 5


 

Hankintapäätös Etelä-Karjalan vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluverkon kehittämisselvityksen konsultin valinnasta

 

Maakuntahallitus 30.01.2023 § 5  

120/05.03.02/2022  

 

 

 

Valmistelija Sonja Tynkkynen

 puh. +358 40 681 7163

 sonja.tynkkynen@ekarjala.fi

 

Etelä-Karjalan liitto on pyytänyt konsulttipalvelutarjouksia "Vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluverkon kehittäminen Etelä-Karjalassa" -selvityksen laa­ti­mi­ses­ta.

 

Työn tavoitteena on edistää henkilö- ja tavaraliikenteen siirtymistä vaihtoehtoisiin käyttövoimiin ja nopeuttaa siirtymistä vähähiiliseen liikenteeseen yhteensovittamalla maankäytöllisiä haasteita sekä sujuvoittamalla lupakäytäntöjä ja kaavoitusta uusien yksityisten, puolijulkisten ja julkisten lataus- ja jakeluasemien rakentamiseksi. Tavoitteena on myös edistää lataus- ja jakeluasemien perustamista maakunnassa laatimalla prosessikuvaus sekä selvittämällä kustannukset ja rahoitusmahdollisuudet. Lisäksi tunnistetaan mahdolliset pullonkaulat sekä parhaat mahdollisuudet olemassa olevan infran hyödyntämiseen. Jakeluasemaverkon kehittämisen periaatteena ja tavoitteena on alueellinen tasapuolisuus.

 

Ympäristöministeriö on myöntänyt selvitystyön laatimiseen valtionavustuksen (70 % avustuskelpoisista kustannuksista).

 

Hankintayksikkö

Etelä-Karjalan liitto, elinvoimapalvelut

 

Hankintamenettely

Tarjouspyyntö julkaistiin HILMA-järjestelmässä 18.11.2022 ja tar­jouk­set pyydettiin toimittamaan Etelä-Karjalan liiton kirjaamoon 9.12.2022 mennessä.

 

Määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset

Tar­jouk­sen jätti määräaikaan mennessä seitsemän (7) tarjoajaa: FCG Finnish Consulting Group Oy, Korkia Consulting Oy, Proxion Plan Oy, Ramboll Finland Oy, Sitowise Oy, Sweco Infra & Rail Oy ja WSP Finland Oy.

 

Tarjoajien kelpoisuuden arviointi ja tarjousten

tarjouspyynnön mukaisuus

Tarjouksissa esittämiensä referenssien ja selvitystyöhön

esitettyjen tekijöiden kokemuksen perusteella FCG Finnish Consulting Group Oy, Korkia Consulting Oy, Ramboll Finland Oy, Sitowise Oy, Sweco Infra & Rail Oy ja WSP Finland Oy ovat kelpoisia työn toteuttajiksi. Esitetyt tarjoukset vastaavat tarjouspyyntöä.

 

Tarjousten vertailu- ja valintaperusteet

Tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin. Eniten

pisteitä saanut tarjous voittaa. Jos kaksi tarjousta tai useampi

tarjous saa saman pistemäärän, ratkaisu tehdään halvimman

hinnan perusteella.

Tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta vertailtiin seuraavien tarjouspyynnössä kuvattujen vertailuperusteiden suhteen:

 

 • Hinta (25 %)
  • Kokonaishinta, joka sisälsi kaikki konsultin kulut
 • Laatu (75 %)
  • Laatuarviointi suoritettiin arvioimalla tarjoajaa seuraavien tekijöiden perusteella:
   • Työsuunnitelma (35 %)
   • Tehtävään esitetyn tiimin osaaminen ja ammattitaito, arvioitiin tarjouspyynnössä olevan tiimin esittelyn perusteella (25 %)
   • Kokemus vastaavantyyppisistä töistä, arvioitiin referenssien perusteella (15 %)

 

Tarjousten pisteytys

Tarjousvertailun maksimipisteet ovat 100.

 

Hintapisteet

Tarjouksen kokonaishinnan perusteella halvin tarjous sai 25

pistettä. Hintapisteiden kaava: maksimipisteet (eli 25) * halvin tarjottu hinta / ao. tarjouksen hinta.

 

Laatupisteet

Työsuunnitelmasta sai maksimissaan 35 pistettä.

Työsuunnitelmista arvioitiin esitetty toteutus, kokonaishinnan

muodostuminen ja ajankäyttö vaiheittain. Tarjouksia vertailtiin

toteutuksen osalta työmenetelmien ja työn vaiheistuksen sisällön

perusteella. Esitettyjen työsuunnitelmien sisältö on

luottamuksellinen ja kuuluu liikesalaisuuden piiriin.

 

Työryhmän osaamisesta ja ammattitaidosta sai maksimissaan 25

pistettä. Työryhmän osaamisessa painotettiin kokemusta vastaavanlaisista vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluverkkoselvityksistä, siitä sai maksimissaan 10 pistettä. Projektipäällikön osaamisesta sekä työryhmän maankäytön ja paikkatiedon osaamisesta sai kustakin maksimissaan 5 pistettä.

 

Referensseistä sai maksimissaan 15 pistettä. Tarjouksessa tuli

esittää viisi (5) referenssiä (vastaavaa toteutusta), jotka tarjoaja

on toteuttanut viiden viime vuoden aikana. Jokaisesta

referenssistä sai maksimissaan 3 pistettä siten, että 3 pistettä sai kaikki vaihtoehtoiset käyttövoimat kattavista selvityksistä, 2 pistettä sai suppeammista käyttövoimaselvityksistä ja 1 pistettä sai muusta työssä vaadittavasta kokemuksesta.

 

Tarjousten vertailu

Tarjousten vertailu on tehty edellä esitettyjen kriteerien ja

pisteytyksen mukaisesti.

 

 

Päätösehdotus Päätösehdotus annetaan kokouksessa ja päätökseen kirjataan perustelut.

 

Päätös Maakuntahallitus päättää tilata "Vaihtoehtoisten käyttövoimien
jakeluverkon kehittäminen Etelä Karjalassa" -selvityksen laadinnan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneeltä
Korkia Consulting Oy:ltä hintaan 62 000 € (alv 0 %). Selvitystyöstä tehdään erillinen kirjallinen sopimus tarjouspyynnön ja tarjouksen pohjalta.

Merkittiin, että Taina Lonka saapui kokoukseen klo 9:45 asian käsittelyn aikana.