Dynasty tietopalvelu Haku RSS Etelä-Karjalan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ekarjala.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ekarjala.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 28.03.2022/Pykälä 44


1 Lausunnot_Liitteet_IHO_2VMK_valituksiin_MH28032022

 

Etelä-Karjalan 2. vaihemaakuntakaava, jätevedenpuhdistamo Lappeenranta: Lausunnot valituksiin.

 

Maakuntahallitus 28.03.2022 § 44  

34/07.00.00.03/2022  

 

 

 

Valmistelija Topi Suomalainen

 puh. +358 40 358 0975

 topi.suomalainen@ekarjala.fi

 

Etelä-Karjalan maakuntavaltuuston päätöksestä 13.12.2021 § 39: "Etelä-Karjalan 2. vaihemaakuntakaava, jätevedenpuhdistamo Lappeenranta, hyväksyminen" on jätetty Itä-Suomen hallinto-oikeuteen viisi (5) valitusta. Itä-Suomen hallinto-oikeus on toimittanut valitukset Etelä-Karjalan liitolle ja kehottanut Etelä-Karjalan maakuntahallitusta antamaan lausuntonsa valitusten johdosta. Lausunto tulee toimittaa Itä-Suomen hallinto-oikeuteen viimeistään 11.4.2022.

 

Kahdessa valituksesta vaaditaan vaihemaakuntakaavapäätöksen kumoamista. Yhdessä valituksessa vaaditaan vaihemaakuntakaavan hylkäämistä. Yhdessä valituksessa vaaditaan Hyväristönmäen vaihemaakuntakaavamerkinnän hylkäämistä. Ja yhdessä valituksessa vastustetaan Hyväristönmäen vaihemaakuntakaavamerkintää. Valituksissa esitetyt näkökannat koskevat ensisijaisesti vaihemaakuntakaavakartalla osoitettua Hyväristönmäen et-1-merkintää. Et-1-merkintä tarkoittaa maakunnallisesti merkittävää jätevedenpuhdistamoa.

 

Etelä-Karjalan liitto on laatinut lausunnot valituksiin. Lausunnoissa on esitetty vastineet valituksissa esitettyihin näkökantoihin. Lausunnot ja niihin liittyvät liiteasiakirjat ovat esityslistan liitteenä.

 

 Koko vaihemaakuntakaavan kaava-aineisto löytyy liiton kotisivulta:

https://liitto.ekarjala.fi/maakuntasuunnittelu/aluesuunnittelu/2-vaihemaakuntakaava/

 

Yhteenvetona lausunnoista Etelä-Karjalan maakuntahallitus katsoo, että valituksen kohteena olevan Etelä-Karjalan 2. vaihemaakuntakaavan, jätevedenpuhdistamo Lappeenranta, kaavaratkaisu on valmisteltu ja laadittu maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA) mukaisesti. Kaavaratkaisu täyttää MRL:n 28 §:n maakuntakaavalle asettamat sisältövaatimukset. Kaavaratkaisu täyttää MRA:n 1 §:n mukaisen vaikutusten selvittämisen ja MRA 30 §:n mukaisen vuorovaikutuksen.

 

Etelä-Karjalan maakuntahallitus katsoo, että valituksissa esitetyt kumoamis-, hylkäämis- ja vastustamisvaatimukset ovat perusteettomat. Valitukset tulee aiheettomina hylätä.

 

Päätösehdotus Maakuntahallitus päättää:
- antaa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle esityslistan liitteen mukaiset lausunnot
- antaa Etelä-Karjalan liiton virastolle oikeuden tehdä lausuntoaineistoon tarvittaessa vähäisiä teknisluonteisia korjauksia

 

Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.