Dynasty tietopalvelu Haku RSS Etelä-Karjalan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ekarjala.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ekarjala.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntavaltuusto
Pöytäkirja 05.12.2022/Pykälä 18


 

Valtiosihteerityöryhmän esitys itäisen Suomen elinvoimaa vahvistavista toimista

 

Maakuntahallitus 19.09.2022 § 137 

 

 

 

 

Valmistelija Satu Sikanen

+358 400 661 318

 satu.sikanen@ekarjala.fi

 

 

Varautumisen ministerityöryhmän alkukesästä nimeämä valtiosihteerityöryhmä on selvittänyt, miten Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vaikuttanut itäisen Suomen talouteen ja millaisia toimenpiteitä alueen elinvoiman vahvistamiseksi tarvitaan.

Työryhmä on esittänyt hallitukselle

 

-          lyhyen aikavälin toimia vuoden 2023 talousarvioesitykseen

-          rahoituksen uudelleen kohdistamista hyödyntäen olemassa olevia rahoituslähteitä sekä

-          pitkän aikavälin toimenpiteitä.

 

Toimet painottuvat saavutettavuuteen, matkailuun, osaamisen kehittämiseen, aluekehitykseen sekä energiaomavaraisuuteen ja vihreään siirtymään. Työryhmän loppuraportti löytyy:

Muistio (valtioneuvosto.fi)

 

Etelä-Karjalan näkökulmasta erityisen kiinnostavia ovat raportin seuraavat kirjaukset:

 

-          Karjalan rataa kunnostetaan (v. 2023 budjettiin 31,1 M€)

-          Kutilan kanavalle investointivaltuus 12,5 M€ (v. 2023 budjettiin 0,5 M€)

-          Imatran erä- ja luontokulttuurimuseota vauhditetaan (tuleville vuosille valtuus 6 M€)

-          yrityksille lisää investointitukia (v. 2023 budjettiin yht. 3 M€ Etelä-Karjala + Kymenlaakso) 

-          Imatran seutu kuljetustuen piiriin

-          TKI-investointeja ja helpotusta osaajapulaan (kohdennus itäiseen Suomeen yht 10 M€)

-          tukea matkailun kehittämiseen (kohdennus itäiseen Suomeen yht 7,5 M€)

-          EU:n alue- ja rakennepolitiikan varoja 12 M€ alueellisiin ja ylimaakunnallisiin yhteistyöhankkeisiin, joilla tuetaan esim. älykkään erikoistumisen mukaisia osaamiskärkiä, ekosysteemityötä, digitalisaatiota sekä vihreää siirtymää.

-          Nuorisotoiminnan tukemiseen 1 M€

-          Ratkaisuja haetaan tuulivoiman lisärakentamiseen, rajaohjelmarahoituksen kohdentamiseksi itäiseen Suomeen ja LPR:n lentokentän toiminnan turvaamiseen

 

Hallitus päätti vuoden 2023 talousarvioesityksessä työryhmän ensi vuodelle suosittelemista panostuksista työryhmän esityksen mukaisesti.

 

 

Päätösehdotus Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi valtiosihteerityöryhmän raportin ja budjettiriihen linjaukset sekä käy keskustelun toimenpanovaiheeseen vaikuttamisesta.

 

Päätös Merkittiin tiedoksi.

 

 

Maakuntahallitus 14.11.2022 § 171 

 

 

 

 

Valmistelija Satu Sikanen

+358 400 661 318

 satu.sikanen@ekarjala.fi

 

 

Kokouksessa kuullaan maakuntajohtajan tilannekatsaus Itä-Suomi -paketista.

 

Päätösehdotus Merkitään tilannekatsaus tiedoksi sekä saatetaan maakuntavaltuustolle tiedoksi.

 

Päätös Merkittiin sekä saatetaan tilannekatsaus maakuntavaltuustolle tiedoksi.

 

 

Maakuntavaltuusto 05.12.2022 § 18  

181/06.00/2022  

 

 

 

Valmistelija Satu Sikanen

+358 400 661 318

 satu.sikanen@ekarjala.fi

 

Maakuntajohtaja esittelee tilannekatsauksen Itä-Suomi -paketista.

 

Varautumisen ministerityöryhmän nimeämän valtiosihteerityöryhmän loppuraportti löytyy: Muistio (valtioneuvosto.fi)

 

Päätösehdotus Merkitään tilannekatsaus tiedoksi.

 

Päätös Merkittiin tiedoksi.